Voorwaarden Judith Fotografie

Bij het boeken van een fotoshoot of een andere dienst bij Judith Fotografie ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Judith Fotografie

 

Gegevens:
Website www.judithfotografie.nl
Telefoon: 06-10422735
e-mail: judithfotografeert@gmail.com

 

Locatie:
Voor alle fotoshoots is men zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de locatie. Uiteraard zal Judith Fotografie hierin meedenken en adviseren. Sowieso is het advies om altijd een overdekte optie achter de hand te hebben.

 

Levering fotomateriaal:
De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in ieder geval binnen 4 weken na de shootdatum geleverd, tenzij anders overeengekomen. Het aantal foto’s verschilt per shoot/afspraak en zal van te voren genoemd worden in het aanbod/offerte en de factuur.

 

Foto’s en gebruik:
Foto’s van gratis aangeboden fotoshoots en winacties mag Judith Fotografie ten alle tijden gebruiken voor haar website, portfolio, sociale media etc. Bij een betaalde fotoshoot mag de klant aangeven dat hiervoor geen toestemming gegeven wordt. Er wordt dan afgestemd over eventuele extra kosten hiervoor. 

 

Partciculieren:

De klant mag alle foto’s die hij/zij ontvangen heeft delen op eigen sociale media en gebruiken voor privé doeleinden. Bij online delen van de foto wordt een vermelding van Judith Fotografie erg gewaardeerd. Bij voorkeur met vermelding van de website, Facebook of Instagram van Judith Fotografie.

Ondernemers

De klant mag alle foto’s die hij/zij heeft ontvangen gebruiken op zijn/haar eigen platformen zoals website, sociale media en folder materiaal. Hierbij moet vermeld worden: foto’s gemaakt door Judith Fotografie. Daarnaast wordt gevraagd om een vermelding van de website, Facebook of Instagram van Judith Fotografie.

 

Offertes:
Een offerte opvragen is geheel vrijblijvend.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijde voor de fotograaf, in dit geval Judith Fotografie.

Het is niet toegestaan deze foto’s in welke vorm dan ook aan te passen en/of in te zetten voor commerciële doeleinden. Ondernemers mogen natuurlijk wel de foto’s inzetten voor hun eigen onderneming.

 

Het is niet toegestaan foto’s in te sturen voor fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De klant geeft de Judith Fotografie toestemming voor het gebruik van de foto’s op haar website, sociale media, portfolio of andere promotiedoeleinden. Heeft de klant bezwaar dan kan hij/zij dit aangeven en wordt er besproken welke eventuele extra kosten hieraan verbonden zijn. Mocht Judith Fotografie foto’s willen gebruiken voor een fotowedstrijd dan zoekt zij vooraf afstemming met de klant (indien mogelijk) voor uitdrukkelijke toestemming.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. De online galerij van de klant wordt minimaal 3 maanden bewaard. Als de online galerij wordt verwijderd krijgt de klant minimaal 1 week van te voren een notificatie.

 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig zolang Judith Fotografie bestaat, tenzij anders vermeld op de cadeaubon. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Betalen en annuleren

Betaling vindt plaats binnen 2 weken na het versturen van de factuur, of anders in ieder geval 3 dagen voor de fotoshoot. Tenzij anders overeengekomen.

 

Mocht de klant door ziekte of overmacht niet kunnen op de afgesproken datum dan zal er allereerst gekeken worden of er op een redelijke termijn in gezamenlijk overleg een nieuwe datum geprikt kan worden. Indien dit niet wenselijk of haalbaar is dan mag Judith Fotografie 35% van het afgesproken bedrag in rekening brengen i.v.m. voorbereidingstijd en reservering van de opdracht.

 

Reiskosten

Reiskosten van 0,19 ct per kilometer worden gerekend vanaf adres Suze Groeneweglaan, Rotterdam. Eventuele parkeerkosten worden ook gerekend. Binnen Rotterdam centrum worden geen reiskosten gerekend.

Annuleren en/of ziekte van de fotograaf

Mocht Judith Fotografie de opdracht niet na kunnen komen door ziekte of andere overmacht dan heeft de klant 2 opties:

  1. In overleg een nieuwe datum afspreken.

  2. De klant heeft het recht het contract te ontbinden.

Judith Fotografie zal zich altijd inzetten om een passende oplossing te vinden waarbij alle partijen tevreden zijn